Konta z różnymi walutami

Konta z różnymi walutami

Jeżeli zależy nam na wymianie waluty tak obcej na rodzimą, jak i odwrotnie udajemy się do kantora wymiany walut. Jednak nie musimy tego robić, ponieważ również w Internecie mamy możliwość dokonania takiej operacji. Mówimy tutaj zarówno o kupowaniu, jak i sprzedaży określonej waluty. Kantory internetowe działają podobnie jak te tradycyjne i podobne prawa obowiązują w obu przypadkach. Zatem zarówno w jednych, jak i drugich dowiadujemy się, że kurs sprzedaży jest różny od kursu kupna waluty. Powoduje tym ciągły spadek i wzrost wartości określonej waluty. Aby skorzystać z usługi online trzeba posiadać przynajmniej dwa konta z możliwością przelewu środków z jednego na inne. Dlaczego potrzebujemy dwóch kont, a nie jednego? Otóż nie ma możliwości na tym samym koncie trzymania środków w różnej walucie. Wymiana walut jest możliwa między rachunkami prowadzonymi w odpowiednich walutach.

  Co ma wpływ na pozycję strony www?